Ochrana finančních záujmov Európskej únie v Trestnom zákone Slovenskej republiky a porovnanie se zákonmi niektorých iných štátov EÚ /

Autoři zkoumají právní úpravu skutkových podstat trestných činů poškozování finančních zájmů Evropské unie podle § 261 až § 263 Trestního zákona Slovenské republiky, a to v kontextu Dohovoru o ochraně finančních zájmů Evropského společenství. Porovnání s obdobnými právními úpravami některých států E...

Full description

Main Author: Šanta, Ján
Other Authors: Zeman, Štefan
Format: Book Chapter
Language: Slovensky
Source: Justicna revue
Roč. 70, č. 10(2018), s. 1086-1098
Subjects:
ČR
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!