Ochrana finančných záujmov Európskej únie v trestných zákonoch členských štátov EÚ /

Analýza trestněprávní ochrany finančních zájmů Evropské unie v trestních zákonech vybraných států Unie, a komparace těchto právních úprav se slovenskou právní úpravou v Trestním zákoně Slovenské republiky, resp. s požadavky transpozice klíčové Směrnice Evropské unie v této oblasti, která se měla usk...

Full description

Main Author: Zeman, Štefan
Other Authors: Šanta, Ján
Format: Book Chapter
Language: Slovensky
Source: Justicna revue
Roč. 71, č. 6-7(2019), s. 653-678
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!