Koncepcia restoratívneho trestania a systém alternatívneho riešenia trestných vecí v Slovenskej republike / Jaroslav Klátik

Trestní politika a její úloha při reformě trestního řízení, problematika humanizace trestu. Zásada práva na zákonný, resp. spravedlivý proces. Koncepce restorativního trestání versus koncepce trestání retributivního v trestním zákoníku. Principy restorativní justice. Alternativní řešení trestních vě...

Full description

Main Author: Klátik, Jaroslav
Format: Book Chapter
Language: Slovensky
Source: Justičná revue
Roč. 60, č. 1(2008), s. 73 - 85, 1 graf, 3 tab
Subjects:
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!